Gesprekje met mij:

Wat wilde je later worden?   Wijs

Ben je al wijs?  Nee, ik ben nog niet wijs, dat zal ik ook niet worden. Maar alleen de reis ernaar toe is al buitengewoon mooi.   

filosofische wijsheid                                                                               eigen wijsheid                                                                                        boeren wijsheid


In dit kader moet de naam genoemd worden van Socrates, de wijze, Griekse filosoof uit de 5de eeuw v.Chr. Hij is de stichter van de westerse filosofie, gericht op de mens en de menselijke gedragingen, niet op de Goden of de natuur zoals de andere filosofen van die tijd. Hij deed onder andere de beroemde uitspraken "ken Uzelf" en "Hoe kan iemand iets kennen als hij zichzelf niet kent?" Met name de laatste uitspraak was voor mij een drijfveer voor het schrijven van mijn biografie. Socrates zelf heeft nooit iets op schrift nagelaten. Zijn leerling Plato en zijn vriend en geschiedschrijver Xenophon hebben zijn verhaal op schrift gezet. Ik heb het "genoegen" gehad van beiden teksten te mogen vertalen.

Men vraagt zich weleens af wat de praktische toepassing is van filosofie.
Hierbij een aanbeveling voor de beoefenaren van het driebanden. Dat is een sport waarbij voor de meeste beoefenaren meer dan de helft van de pogingen fout gaat. Je speelt met dood materiaal, nl de keu, de ballen en de tafel. Wat er fout gaat komt door de persoon die de keu in handen heeft. De beste reactie op een fout is zoeken naar een manier om het de volgende keer beter te doen. Daarbij moet je jezelf vooral niets kwalijk nemen. Daardoor houd je de relatie met jezelf positief, waardoor je beter gaat scoren. Als dat het geval is moet je niet denken dat je goed kunt biljarten. Want dan gaat de score weer achteruit. In dat geval is het het beste om dit verhaal nog eens te lezen.


Mijn uitgangspunten in het leven en op het werk, opgetekend tijdens een groepsbijeenkomst bij De Nederlandsche Bank in 2008.

Semper Idem:

"altijd dezelfde"; basis voor integer opereren en wat je over iemand zegt, zeg je ook tegen diegene. Als je dat laat zien, mag je het ook van anderen verwachten. 

Wie de macht heeft, heeft de zorg voor het evenwicht:

Net als bij democratie waar de meerderheid de verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van de minderheid, geldt in iedere situatie dat er evenwicht moet zijn in levens- en zakelijke verhoudingen. Behandel mensen respectvol.

Wie het verleden kent, heeft het paspoort naar de toekomst:

Zelfs ogenschijnlijk verrassende ontwikkelingen hebben hun basis in het verleden. Met het verleden in het achterhoofd is het opereren in het heden en het kijken naar de toekomst veel beter mogelijk.

Delen is vermenigvuldigen:

Het voor jezelf houden van kennis en vaardigheden is een slecht plan. Het delen ervan betekent dat op basis van de dan ontstane wederkerigheid iedereen er beter van wordt.

Gebruik je talenten voor de mensen:

Verzamel talent om je heen met aanvullende competenties. Concentreer je met name op het ontwikkelen van de gezamenlijke competenties in plaats van op producten. Die komen vanzelf wel.


zingen bij Gemengd Kamerkoor Vreeland Vocaal

Zangles bij Aleksandra Anisimowicz

HOVO-colleges bij de VU

Bridgen in huiselijke kring

Driebanden bij De Springbok in De Hoef

Fietsen door "het groene hart"

Volgen van atletiekwedstrijden meerkamp in binnen- en buitenland

Onderhoud huis en tuin

Familie

Wij zelf in 1972

kinderen

kleinkinderen

In een mandje boven Utrecht met mijn oudste kleinzoon

verjaardag bij de een na jongste